Past projects

Magyarország üvegházgáz mérlegének pontosítása magas mérőtornyos mérések segítségével

Funder: NKFIH

Duration: 2018-2021

A légkör üvegházgáz mérlegének meghatározása, a közreható folyamatok tisztázása alapvető a jövőre vonatkozó éghajlati előrejelzések számára. A nemzetközi egyezmények elvárásai miatt a nemzeti üvegházgáz mérlegek minél pontosabb, mérésekkel is hitelesített meghatározása is egyre fontosabbá válik. A tervezett projekt célja, hogy az elmúlt években, részben OTKA támogatással, kiépült magas mérőtornyos, nagy területi reprezentativitású mérési infrastruktúra (Hegyhátsál, Vas megye) adatainak felhasználásával megvizsgálja a regionális légköri üvegházgáz mérlegben bekövetkezett változásokat és ezek valószínűsíthető okait, pontosítsa a mérőállomás által reprezentált terület kiterjedtségét és megbecsülje a terület üvegházgáz kibocsátását. A mérések fenntartása mellett módszertani fejlesztésekkel javítjuk a mérési adatok minőségellenőrzését, és így a kutatási eredmények megbízhatóságát. A mérési adatokra olyan folyamatorientált biogeokémiai modellt építünk, ami alkalmas a mérési területet jellemző ökológiai rendszerek (elsősorban mezőgazdasági területek) üvegházgáz forgalmának a szimulálására. Ezzel lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk az éghajlatváltozásnak, és egyéb környezeti tényezőknek, a bioszféra és a légkör közötti üvegházgáz-forgalomra gyakorolt hatását.