A HUN-REN FI kutatóinak részvétele az Európai Földtudományi Unió (EGU) 2024-es bécsi konferenciáján

Csoportkép

(A képet köszönjük Berkesi Mártának (j2).)

Intézetünk számos kutatója vett részt idén is az Európai Földtudományi Unió (EGU) évente megrendezett nagy konferenciáján, amelynek ez alkalommal is Bécs adott otthont. A konferencia (EGU2024) ebben az évben is kitűnő lehetőséget biztosított úgy a fiatal mind a tapasztaltabb kollégáink számára, hogy bemutathassák legújabb eredményeiket és releváns, szakmai visszajelzést kapjanak róla, tájékozódjanak a tudományterületük leginkább aktuális kutatási irányairól, induló kezdeményezésekről, és egyáltalán nem utolsó sorban megismerkedjenek pályatársaikkal, ápolják a meglévő szakmai és baráti kapcsolatokat, illetve újakat is kössenek.

A tapasztalatokat összegző megbeszélésen a résztvevő kutatók kiemelték a konferencia által lefedett tudományterületek sokszínűségét és a rendezvény által nyújtott kiváló lehetőséget a kapcsolatépítésre. A kezdő konferenciázók számára hasznos tapasztalat, hogy ilyen nagy konferencia programjában érdemes előzetesen tájékozódni, hogy a legjobban lehessen profitálni a részvételből.

Intézetünkből néhányan konferencia szekció szervezését is kezdeményezték, illetve részt vettek ezek menedzselésében.

Szekció: Solving geoscience problems using mineralogy
Szervezők: Jannick Ingrin, Melanie Sieber, Mara Murri, Rosario Esposito, Nicola Campomenosi, Stelianos Aspiotis, Berkesi Márta
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU24/session/50162
A szekció francia-német-olasz-magyar-lengyel nemzetközi együttműködésben valósult meg. Az ülés olyan földtani problémák megoldásával kapcsolatos eredményeket tárgyalt, ahol az ásványtan fontos szerepet játszik. A 19 előadást és 28 posztert összefogó szekció számos, földtudományi szakemberekre váró problémával és lehetséges megoldásaikkal foglalkozott: kritikus elemek, földrengések kipattanása és az elasztikus termobarometria, talajvizsgálat és a Mars kőzetek vizsgálati lehetőségei.

Szekció: Utilizing both physical and data-driven models to assess geophysical hazards and risks with the aim of mitigating disasters
Szervezők: Antonella Peresan, Margaret Glasscoe, Bandana Kar, Elisa Varini, Guy J.-P. Schumann, Katalin Gribovszki, Katerina Orfanogiannaki
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU24/session/48402
Összesen 10 db szóbeli előadás hangzott el a szekcióban, amelyek közül az egyik meghívott (solicited) előadás volt. Ennek a meghívott előadásnak „Why earthquakes cause disasters and how to counteract it?„ volt a címe és Alik Ismail-Zadeh tartotta.
A szóbeli szekciót a poszterelőadások követték kb. 2 óra időtartamban, ezekből az adott  szekcióban 13 db volt, melyek közül 3 db vett részt a fiatal kutatók versenyén (OSPP). A szekció népszerű volt (annak ellenére, hogy a konferencia utolsó napján került rá sor), legalább 40-50 fő vett részt a szóbeli részén, mint érdeklődő hallgató. A szóbeli szekció során több kérdés és válasz is elhangzott és kisebb vitára is sor került.

A HUN-REN FI kutatóinak konferencia anyagai közül az alábbi válogatással mutatjuk be intézetünk színes és gazdag hozzájárulását a szakmai részvétel sikeréhez.

Gabriella Sátori, Tamás Bozóki, Earle Williams, Ernő Prácser, Raidiel Puig, Rachel Albrecht
Dynamics of global lightning activity on different time scales as indicated by Schumann resonance frequency variations
https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-9355
A Föld és az ionoszféra által határolt kb. 100 km magas gömb-réteget a globális villámlás extrém alacsony frekvenciájú elektromágneses hullámai (< 100 Hz) gerjesztik. A Schumann- rezonanciáknak (SR) nevezett frekvenciák függenek a  megfigyelő és a zivatarrégió távolságától. Az előadásban a globális zivatartevékenység  migrációját vizsgáltuk különböző időskálákon a Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium SR frekvencia-mérései alapján. Thomas Pieter Lange, Zsófia Pálos, Márta Berkesi, Péter Pekker, Ábel Szabó, Csaba Szabó, István János Kovács
Hydrous nano-silicate melt inclusions support amphibole growth, Persani Mountains Volcanic Field (Transylvania)
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU24/EGU24-19855.html
Az előadás bemutatja, hogy jelentős összetételbeli különbség mutatkozik meg egy mikron-léptékű és az abból újonnan keletkezett nano-léptékű földköpeny fluidum között. A kutatás fő célja, hogy több hazai intézettel együttműködve utat nyissunk a földi rendszerek nano-léptékű tanulmányozására és azokon keresztül pontosítani tudjuk az eddig nagy-slákán ismert folyamatokat.

Dániel Jánosi, Mátyás Herein, Tamás Tél
An ensemble based approach for the effect of climate change on the dynamics of extremes
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU24/EGU24-6164.html
Az előadásban a Földi klíma extrém viselkedéseinek egy újfajta megközelítését mutattuk be, amely az ún. párhuzamos klímák elméletén alapul. A módszerünk segítségével definiáltunk egy új, klímaindex-szerű mennyiséget, amely a kis bizonytalanságokból kialakuló extrém viselkedés átlagos megjelenési idejével van kapcsolatban, és amelyen a klímaváltozás hatása is nyomon követhető.

Dalia Buresova, Jaroslav Chum, Sivakandan Mani, Jens Mielich, Jaroslav Urbar, Veronika Barta, Anna Belehaki, Tobias G.W. Verhulst, David Altadill, Antoni Segara, Daniel Kouba, Marco Guerra, Petra Koucka Knizova, Zbysek Mosna, Kitti A. Berényi, Claudio Cesaroni, and Luca Spogli
Analysis of MSTIDs triggered by dynamical events
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU24/EGU24-9005.html
Intenzív troposzférikus események és geomágneses viharok hullámszerű anomáliákat tudnak okozni a földi felsőlégkör részben ionizált tartományában, az ún. ionoszférában. Jelen poszteren egy átvonuló hidegfront és egy közepesen intenzív geomágneses vihar által keltett anomáliákat mutattuk be. A munka hozzájárul az ilyen jellegű zavarok előrejelzési modelljének fejlesztéséhez.

Veronika Barta, Tamás Bozóki, Dávid Péter Süle, Daniel Kouba, Jens Mielich, Tero Raita, and Attila Buzás
Ionospheric absorption variation as measured by European Digisondes, riometers and determined by the NOAA D-RAP model during intense solar flares in September, 2017
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU24/EGU24-8057.html
A napkitörések megnövelik az ionizációt és a rádióhullámok elnyelődését az alsó ionoszférában (~80-150 km között). A poszteren bemutattunk több napkitörést követő változást, és a mért értékeket összevetettük a leginkább elfogadott modell által jósolt értékekkel ugyanarra az időszakra vonatkozóan.

Marcell Pásztor, Tereza Šindelářová, Daniela Ghica, Bogdan Antonescu, Ulrike Mitterbauer, Alexander Liashchuk, Tamás Bozóki, István Bondár
Categorisation of infrasound signals originated from thunderstorms using the Central and Eastern European Infrasound Network
https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-8267
A poszter bemutatja a zivatarok monitorozásának és követésének egy módszerét felhasználva a Közép- és Kelet-Európai Infrahanghálózat állomásait.

Kristóf Porkoláb, Evangelos Moulas, Stefan Schmalholz
Numerical modelling of antigorite dehydration at 3 GPa: reaction-induced stress variations and effects of tectonic forcing
https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-15390
A poszter az antigorit ásvány dehidratációján keresztül mutatja be egy új hidro-mechanikai-kémiai numerikus modell felépítését, valamint bemutatja a fontosabb paraméterek időbeli változását különböző peremfeltételek mellett. Az eredmények rávilágítanak a reakciófront vándorlásának és a reakció okozta feszültségek kialakulásának módjára, amelyek fontos szerepet játszhatnak közepes mélységű földrengések kipattanásában.

Dániel Kalmár, Konstantinos Michailos, Laura Petrescu, György Hetényi, Götz Bokelmann, and AlpArray and PACASE Working Groups
Mantle Transition Zone structure beneath the Central and Eastern European region based on P-to-S Receiver Function analysis
https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-7989
A poszteren bemutatott kutatásban a közép és kelet európai régióban vizsgáltuk a köpeny átmeneti zónájában található szeizmikus és geokémiai határfelületek mélységét.

Tamás Bozóki, Jaroslav Chum
Comparison of gravity waves detected in the lower ionosphere by narrowband VLF measurements and in the F layer by a continuous Doppler sounding system
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU24/EGU24-3841.html
A poszteren bemutatott kutatásban két jelentős meteorológiai esemény (Bernd- és Zyprian-ciklonok 2021 júliusában) által keltett nehézségi hullámokat vizsgáltuk a felsőlégkör részben ionizált rétegének (ionoszféra) két különböző magasság-tartományában. A vizsgálat hozzájárulhat a légkör különböző részei között megvalósuló (energia)csatolási folyamatok jobb megértéséhez.

Katalin Gribovszki, Péter Mónus, Chuan-Chou Shen, Daniele Pinti, Bassam Ghaleb, Ernő Prácser, Marketa Lednická5, Lili Czirok, Zoltan Jerg, Attila Novák, Tamás Bazsó, Gábor Brolly, and Sándor Szalai
Constraints on long-term seismic hazard from an intact, vulnerable stalagmite for the surroundings of Ördöglik (Čertova diera) part of Domica cave, Slovakia
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU24/EGU24-12516.html
A poszterben bemutatott kutatás a Domica-barlang, Ördöglik részében található nagyon sérülékeny, de sértetlen 4,5 m magas állócseppkövet vizsgálja. Vizsgálataink azt mutatják, hogy ez az állócseppkő jelenlegi formájában még alacsony horizontális gyorsulásnál is eltörne (a kiszámított „kritikus” horizontális gyorsulásérték a jelenre vonatkozóan <0,25 m/s2). A cseppkő méretét és alakját megbecsültük az elmúlt 3000 évre vonatkozólag, majd ebből kiszámítottuk a „kritikus” horizontális talajgyorsulás értékét időben visszafelé is. Ez alapján megállapítható, hogy a kapott gyorsulási szint alacsonyabb értékeket eredményez az elmúlt 2300 évre vonatkozólag, mint a baradla-barlangbeli, korábban részletesen vizsgált 5,1 m magas cseppkő esetén. A résztvevő kollégák képei a konferenciáról és a szakmai kapcsolatok ápolásáról (a fotókért köszönet Berkesi Mártának, Sátori Gabriellának és Bozóki Tamásnak)

(Szerkesztette: Bór József)