Az intézetről

Az intézetben zajló geodéziai és geofizikai alapkutatások tárgya a Föld-rendszer fizikai állapotának és folyamatainak megfigyelése, modellezése, értelmezése, valamint az ezekhez kapcsolódó elméleti (matematikai, fizikai) és gyakorlati módszerek, vizsgálati eszközök fejlesztése, létrehozása. Az alapfeladatok körébe tartozik a szilárd Föld és a Föld körüli térség (geodinamika, geomágneses tér, aeronómia) folyamatos obszervatóriumi megfigyelése, az országos szeizmológiai hálózat és szolgálat fenntartása, a nemzetközi együttműködésekkel járó adatszolgáltatási feladatok ellátása, valamint időszakos megfigyelőrendszerek működtetése. Az intézet alapkutatási tevékenységével összefüggésben részt vállal természeti erőforrások kutatásában, természeti kockázatok tudományos elemzésében, továbbá a hazai és az európai kritikus infrastruktúra védelmében.

Telephelyek

  • Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
  • Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium
  • Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium
  • Sopronbánfalvi Geodinamikai Obszervatórium
  • Piszkéstető Szeizmológiai és Infrahang Állomás
  • Tihanyi Geofizikai Obszervatórium

 

Az intézet célkitűzései

Intézetünk fő célkitűzése, hogy a geodéziai és geofizikai (geodinamikai, földfizikai, szeizmológiai) alapkutatásnak az elkövetkezendő időszakban is jelentős nemzetközi műhelye maradhasson. Célkitűzéseink megvalósítását eredményes témáink megőrzésével, azok folytonos belső megújításával képzeljük el. Programunk a következő évekre jelentős mértékben az évtizedekkel ezelőtt megalapozott kutatási irányokra épül. Ugyanakkor messzemenően figyelembe vettük a földtudományi kutatásokban a nemzetközi kapcsolódási lehetőségeket. Ilyenek elsősorban a Föld és környezetének globális megismerésére irányuló- és a globális környezetvédelemhez kapcsolódó kutatásokban nyíltak meg.

Kihasználva az intézetben művelt különböző tudományterületek együttműködésében rejlő lehetőségeket, komplex kutatási projekteket tervezünk a közép-európai térség és ezen belül a Kárpát-medence mélyszerkezetének kutatására, az ionoszféra és magnetoszféra szerkezetének pontosabb modellezésére és a geodinamikai eszközök alkalmazására a szeizmológiában.

Intézetünk fontos feladata az obszervatóriumi hálózat fenntartása. A földmágneses, ionoszférás, geodinamikai és szeizmológiai megfigyelések jelentős része már digitális úton folyik. A következő időszak feladata az egyre dráguló analóg adatrögzítés teljes kiváltása. Ennek megfelelően korszerűsíteni kell az adatfeldolgozást, az adatokat tartalmazó évkönyvek és bulletinek kiadását.