Kiadványok

A CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet (jelenleg: Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet) mindig is élen járt szakmai folyóiratok gondozásában.

A SpringerNature és az Akadémiai Kiadó kiadásában megjelenő Acta Geodaetica et Geophysica angol nyelvű földtudományi folyóirat, alapítási éve 1966. A folyóirat 2009 óta impaktfaktorral rendelkezik. A folyóiratban a geodézia és geofizika alábbi területein jelentet meg új tudományos eredményeket: aeronómia és űrfizika, elektromágneses vizsgálatok, felsőgeodéziai és gravimetria, geodinamika, geomatematika, kőzetfizika, szeizmológia, a szilárd földkéreggel kapcsolatos tanulmányok és szakmatörténeti visszatekintések. A folyóiratban előnyben részesülnek a Kárpát-medence és környezete geofizikájával foglalkozó tanulmányok.

A Geomatikai Közlemények 1998 óta rendszeresen, általában évenként egy alkalommal megjelenő folyóirat. A kiadvány célja, hogy elsősorban magyar és esetenként angol nyelvű nyomtatott és digitális fórumot biztosítson azon hazai, ill. külföldi kutatóknak és szakembereknek, akik a műszaki- és földtudományok azon területein (geodézia, fotogrammetria, térinformatika, fizikai geodézia, geofizika, földmágnesség, geodinamika, a Föld belső szerkezete és a Föld körüli térség fizikája) elért új tudományos eredményeiket szeretnék közzétenni, amelyek a geomatika módszereit használják helyhez kötött, és/vagy időben rendezett adataik gyűjtéséhez, feldolgozásához és elemzéséhez.

Az angol nyelvű Geophysical Observatory Reports és a Seismological Bulletin kiadása akadémiai alapfeladat és egyúttal nemzetközi szervezetekben vállalt kötelezettség is.

Geomatikai közlemények
Acta Geodaetica et Geophysica
GOR
Magyar nemzeti szeizmológiai bulletin
Magyarországi szeizmo-akusztikus bulletin