Álláslehetőségek

A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetnél két fiatal kutatói állás betöltésére van lehetőség

 

1. A tranziens jelenségek hatása a földi magnetoszféra különböző paramétereire és folyamataira

A téma szervesen kapcsolódik a nemzetstratégiai szempontból is igen fontos Űridőjárás (Space Weather) jelenségeinek körében végzett kutatáshoz és illeszkedik a nemzetközi kutatások mainstream vonalába.

A hallgató megismerkedik részletesen azokkal a kölcsönhatási mechanizmusokkal, amelyek a Nap felszínéről kiindulva elérik a Földet és az azt körülvevő magnetoszférát, és megismeri a Nap-Föld fizika kutatási területének fontosabb fejezeteit.

Továbbá megismerkedik a műholdas adatfeldolgozás alapjaival, elsajítítja a módszereket és az adatanalízishez használt technikákat. Feladata lesz elemezni valódi űrmissziók által szolgálatott adatokat (Cluster, THEMIS, MMS stb.) különféle tranziens jelenségek alkalmával, és a hatások megjelenését a földi telepítésű állomások adatain is, különös tekintettel az ionoszféra állapotára.

A feladat része lesz legalább egy esemény vagy eseménysorozat hatásainak komplex vizsgálata és bemutatása.

2. A geomágneses háborgás és a GIC

A kutatás témája szervesen kapcsolódik a nemzetstratégiai szempontból is igen fontos Űridőjárás (Space Weather) jelenségeinek körében végzett kutatáshoz és illeszkedik a nemzetközi kutatások mainstream vonalába.

A hallgató megismerkedik Nap-Föld kapcsolat különböző aspektusaival, különösen a geomágneses háborgás, vagy más néven a geomágneses vihar kialakulására, lefolyására és hatásaira vonatkozóan.

Megismerkedik a GIC (Geomagnetically Induced Currents) keletkezésének a mechanizmusával, és a GIC által jelentett kockázatokkal.

Továbbá megismerkedik a geofizikában használt mágneses és elektromos mérési módszerekkel, elsajátítja az adatok kiértékelését és feldolgozását.

Különféle geofizikai obszervatóriumok adatainak komplex összevetésével vizsgálni fogja legalább egy geomágneses vihar hatását, lefutását és az általa indukált GIC kialakulását és fejlődését a mágneses háborgatottság ideje alatt. A fiatal kutató vizsgálni fogja a kéregáramok, vagy GIC-ek (Geomagnetically Induced Currents) keletkezési mechanizmusát és lefolyását, és ezek kapcsolatát a geomágneses zavartsággal és az ionoszférában bekövetkezett változásokkal.

A fentebb ismertetett témákban két fiatal kutatót tudunk foglalkoztatni intézetünkben. A fiatal kutatóknak a kutatómunka során alkalmuk lesz részletesen megismerni az adatfeldolgozást és értelmezést, amit kiegészíthet különféle numerikus módszerek alapjainak az elsajátítása is, továbbá megismerkedik az intézetben folyó kutatómunkával.

Az alkalmazás projekt forrásból fix időre szól, 1+1 évre, azonban lehetőséggel a 2. év utáni meghosszabbításra is. Elsősorban fizikus, geofizikus és egyéb, hasonló végzettséggel rendelkező, MSc diplomával rendelkező végzett hallgatókat várunk. A programozásban jártasság és az angol nyelv ismerete előnyt jelent.

Az ajánlat a betöltésig érvényes, a kezdés akár azonnal lehetséges.

Kérdésekkel a következő címhez fordulhat: