A HUN-REN kutatóinak látogatása Pozsonyban

2024 májusában a Szlovák Tudományos Akadémia Földtudományi Kutatóintézetének főigazgatóhelyettese, Igor Broska meghívása nyomán, a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetének munkatársai Pozsonyban tettek látogatást. A találkozó fókuszában Patkó Levente posztoktori kutatási pályázatához kapcsolódóan a Magyarország és Szlovákia határán elterülő Nógrád-Gömör Vulkáni Területen tervezett új terepi kutatómunka állt. A terület geológiai és geofizikai sajátosságai évtizedek óta mindkét ország földtudományokkal foglalkozó kutatói számára fokozott érdeklődésére tartanak számot.

Intézetünk a közelmúltban már végzett sikeres geológiai és geofizikai kutatómunkát a területen (1a ábra). Vizsgálataink során, a bazaltok által felszínre szállított kőzetfragmentumok, az ún. köpeny xenolitok egyik típusának a felszíni előfordulását sikerült összekötni egy köpeny mélységben található, felszínalatti környezeténél nagyobb elektromos vezetőképességgel rendelkező anomália térbeli elhelyezkedésével (1b ábra). Mindezek alapján, a felszínen fellelhető köpenykőzetek kialakulásának mélyföldtani okaira tudtunk következtetni. Emellett eredményeink hozzájárultak a térség tektonikus viszonyainak a feltárásához, különös tekintettel kőzetolvadékok és fluidumok szerepének jobb megismerésére. A litoszféra nem szilárd komponensei fontos szerepet játszhatnak a tektonikus folyamatok alakításában és jelentős szerepük lehet a földtani eredetű üvegház gázok kibocsátásában is.

1.ábra. a) A Nógrád-Gömör Vulkáni Területen telepített elektromágneses mélyszondázások lokációja b) a feldolgozott mérésekből kiszámított fajlagos ellenállás eloszlás szelvénye, amelyből a litoszféra geológiai és geokémiai jellemzőire lehetett következtetni (Patkó et al. 2021).

1.ábra. a) A Nógrád-Gömör Vulkáni Területen telepített elektromágneses mélyszondázások lokációja b) a feldolgozott mérésekből kiszámított fajlagos ellenállás eloszlás szelvénye, amelyből a litoszféra geológiai és geokémiai jellemzőire lehetett következtetni (Patkó et al. 2021).

A Nógrád-Gömör Vulkáni Terület közeléből szlovák geofizikusok szintén rendelkeznek mérési adatokkal és kutatási eredményekkel (pl.: Vozár et al. 2021). Ezek alapján célunk az eddigi eredményeink ötvözése és az új mélyszerkezet-kutatást célzó méréseink jövőbeni megtervezése. Reményeink szerint a közös munka hozzásegít bennünket a Nógrád-Gömör mélyföldtanának, ezáltal a Kárpát-Pannon régió litoszféra-szerkezetének egy újabb darabkájának a minden eddiginél pontosabb megismeréséhez.

2.ábra. A Szlovák-Magyar geológus-geofizikus kutatói megbeszélés résztvevői.2.ábra. A Szlovák-Magyar geológus-geofizikus kutatói megbeszélés résztvevői.

Az informális megbeszéléseket követően, intézetünk megbízott igazgatója, Kovács István János tarott előadást a Szlovák Tudományos Akadémia földtudományi kutatóinak nagy érdeklődése mellett, amelyben intézetünk a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet kiemelt kutatási irányait mutatta be a lehetséges jövőbeni kölcsönös együttműködés reményében.

Hivatkozások:

Patkó, L., Novák, A., Klébesz, R., Liptai, N., Lange, T. P., Molnár, G., Csontos, L., Wesztergom, V., Kovács, I. J., & Szabó, C. (2021). Effect of metasomatism on the electrical resistivity of the lithospheric mantle – An integrated research using magnetotelluric sounding and xenoliths beneath the Nógrád-Gömör Volcanic Field. Global and Planetary Change, 197, 103389. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2020.103389

Vozár, J., Bezák, V., & Marko, F. (2021). Three-dimensional magnetotelluric model along seismic profile 2T: An improved view on crustal structure in central Slovakia (Western Carpathians). Geologica Carpathica, 72(2). https://doi.org/10.31577/GeolCarp.72.2.1