A Napfizikai Obszervatórium története – Dr. Ludmány András

A Napfizikai Obszervatórium 1957-től Dezső Loránt vezetésével az MTA önálló intézeteként Debrecenben folytatta azt a kutatómunkát, amelyet 1952-ben a svábhegyi csillagdában kezdett el. Ebben a nehéz időszakban olyan témát kellett választani, amely egyszerű eszközökkel is versenyképes eredményeket ígérhetett. Ez lett a fotohéliográf program, a napkorong fehér fényben való észlelése napi rendszerességgel.

Az előadás röviden áttekinti a naptevékenység vonatkozó jelenségeit, és érzékelteti annak jelentőségét, hogy a kutatási program minden más obszervatórium eljárásánál pontosabb és részletesebb napfoltadatok meghatározását tűzte ki célul. Az 1952 utáni fél évszázad napfolttevékenységéről itt készült a legnagyobb észlelési anyag. A greenwichi napfoltkatalógus szerepét befejezése után a debreceni adatbázis vette át, melynek bemutatom a sokoldalúságát, továbbá ismertetek néhány olyan kutatási témát, melyek kizárólag ilyen részletességű adatok birtokában végezhetők.

Köszönjük az ATOMKI youtube csatornájának!