Bolida nyoma a szeizmológiai állomásokon

2020. február 28-án délelőtt UTC 9:30 körül Horvátország és Szlovénia felett egy meteor lépett a légkörbe, és látványos robbanással darabokra hullott, amiről hazánkból is számos szemtanú beszámolt.
A robbanást intézetünk több mérőműszere is regisztrálta.

A szeizmikus jelek alapján a robbanás hozzávetőleges helyét is sikerült meghatározni (1. ábra)

1. ábra: a térképen kék pont jelöli a robbanás hozzávetőleges helyét.

A 2. ábrán láthatóak a közeli szeizmológiai állomások által mért talajmozgások 2020.02.28-án 9:30-tól 10:00-ig (UTC). Az állomások a robbanás meghatározott helyétől mért távolságuk szerint vannak rendezve (alul a távolabbiak, a legtávolabbi kb. 320 km-re van a ponttól). A szeizmikus regisztrátumokon a robbanás által keltett lökéshullám látható, ami a talajba csatolódva szeizmikus hullámot keltett. Erre utal az, hogy a talajmozgások maximumának megjelenési ideje hozzávetőlegesen a hangsebességnek felel meg. A sorba szépen illeszkednek az ábra alsó részén látható infrahang-regisztrátumok is (PSZI2, PSZI3, PSZI4), amelyek közvetlenül az akusztikus jelet regisztrálják.

2. ábra: a robbanást észlelő szeizmométerek regisztrátumai.

 

A Piszkés-tetőn mért infrahangjelek feldolgozása után jól látszik, hogy az észlelt jel éppen a robbanás irányából (kb. 230° azimutról) érkezett (3. ábra). Az infrahangos kutatások az NKFI K 128152 projekt keretében folynak (www.infrasound.hu)

3. ábra: infrahangregisztrátumok (lent), és az észlelt jelek a forrás iránya szerint színezve (fent).