EduID

A FÖLDFIZIKAI ÉS ŰRTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET EDUID ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban Szabályzat) az Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (FI), mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) Szabályzata a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) rendelkezéseinek megfelelően. A jelen szabályzat célja, hogy az FI, mint Adatkezelő által végzett, az EduID föderáció felhasználóira vonatkozó egyes adatkezeléseinek feltételeit meghatározza, illetve tájékoztatást nyújtson a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés részletes feltételeiről és módjáról, valamint a felhasználói személyes adatok harmadik félnek történő továbbításának feltételeiről.

AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (FI)
9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8.
Telefon: +36 99 508 350

ADATFELDOLGOZÓ

FI Informatika
Tel: +36 99 508 368

ADATOK TÁROLÁSA

Az FI EduID azonosítást kiszolgáló adatbázisát az FI Informatika kezeli. Az adatbázis a következő adatokat tartalmazza (a kezelt személyes adatok köre):

Személyes név (vezetéknév, keresztnév)
Felhasználói azonosító
E-mail cím
Jogosultság
Jelszó

Az adatokat az Adatkezelő védett módon tárolja. Az Adatkezelő az érintett személyes adatai kezelésének műszaki biztonságát biztosítja, valamint műszaki és szervezési intézkedésekkel meggátolja azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő jelen szabályzat által meghatározott adatkezelése az FI, mint szolgáltató által föderációs együttműködés keretében más intézmények (harmadik fél) felhasználóinak nyújtott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez szükséges Felhasználó azonosítás, a személyre és a szolgáltatás ismertetőjében meghatározott felhasználói csoportra szabott emelt szintű szolgáltatásnyújtás érdekében történik. Jelen Szabályzat szerint felhasználóknak minősülnek az EduID föderációs szerződés szerinti felhasználók. Az Adatkezelő csak az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas személyes adatok megadását kéri, továbbá csak a célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli e személyes adatokat. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés a felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatok kezelésének időtartama az FI által az EduID szerződésben meghatározott felhasználóknak nyújtott föderatív szolgáltatás, illetve az FI EduID szerződésének megszűnéséig tart.