Nemzeti kiválósági program: Magyarország szeizmotektonikai modelljének megalkotása

Öt új nemzeti kutatás-fejlesztési programot indított a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Nemzeti 2018. évi kiválósági program pályázatán. A program a felfedező kutatások társadalmi és gazdasági hasznosulását ösztönzi egy-egy olyan stratégiai területen, ahol a hazai kutatói kiválóság a legversenyképesebb lehet. A kutatóhelyek és innovatív kis/közepes méretű vállalkozások együttműködését célzó programban az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet a GEOMEGA Földtani és Környezetvédelmi Kutató-Szolgáltató Kft.-el Magyarország szeizmotektonikai modelljének megalkotása és elemzése témakörben nyert támogatást. További információk az NKFIH oldalán.