Nyertes HORIZON 2022 pályázat a FI-ben

A HORIZON 2022 SPACE-01 felhívásra benyújtott T-FORS (TRAVELLING IONOSPHERIC DISTURBANCES FORECASTING SYSTEM) pályázat pozitív elbírálásban részesült. A projekt a Támogatási Megállapodás előkészítését követően ez év végén indul. A projektben kilenc európai ország vesz részt úgy, mint: Görögország, Olaszország, Franciaország, Csehország, Németország, Spanyolország, Belgium és Bulgária. Magyarországot az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (FI) képviseli majd. Az FI részéről Barta Veronika, Berényi Kitti és Buzás Attila vesz részt a projekt megvalósításában.

A projekt összefoglalása:

A terjedő ionoszféra zavarok (Travelling Ionospheric Disturbances, TID) az űridőjárási hatások egy speciális típusát képviselik, amelyek több szektorban is megzavarhatják a létfontosságú űrbéli és földi infrastruktúrák működését és a kommunikációt. A T-FORS célja olyan új modellek létrehozása, melyek képesek több órával előre jelezni a TID-eket, a napkoronára, a bolygóközi térre, a magnetoszférára, az ionoszférára és a légkörre vonatkozó megfigyelések felhasználásával. A modellek betanítására a Horizon 2020 program korábbi projektjei keretében már létező adatbázisokon alapuló gépi tanulási technikákat használnak, hogy megbecsüljék a közepes méretű TID-ek előfordulási valószínűségét, valamint hogy előre jelezzék a nagyméretű zavarok előfordulását és terjedését. A felhasználói közösségtől származó követelmények alapján prototípus szolgáltatásokat fejlesztenek ki, követve a meteorológiai szolgáltatások legjobb gyakorlatához hasonló szabványokat és minőségellenőrzést. A T-FORS prototípus szolgáltatások teljesítményének validálása érdekében földi bemutató teszteket szerveznek a légi és polgári védelmi ügynökségekkel együttműködésben. A projektben átfogó szerkezeti koncepciót javasolnak, amely magában foglalja a földi műszerhálózatok sűrítését, és a jövőbeli űrmissziók tervezését annak érdekében, hogy olyan valós idejű operatív szolgáltatást fejlesszenek ki, amely teljes mértékben megfelel az ESA űridőjárási szolgáltatásainak, sőt ki is egészíti azokat.

Egy példa: a Hunga Tonga vulkánkitörés által keltett terjedő ionoszféra zavar észlelése.

grafikonok