An alternate representation of the geomagnetic core field obtained using machine learning

Lukács Kuslits, András Horváth, Viktor Wesztergom, Ciaran Beggan, Tibor Rubóczki, Ernő Prácser, Lili Czirok, István Bozsó, István Lemperger
Earth, Planets and Space, Volume 76, article number 77, (2024)

An alternate representation of the geomagnetic core field obtained using machine learning
Beleláthanak-e a gépek bolygónk belsejébe?

Ezt a kérdést járja körül a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet kutatóinak 2024. május 22-én megjelent tanulmánya az "Earth, Planets and Space" c. tudományos folyóiratban.

Földünk belső folyamatai megértésének egyik legnagyobb akadálya, hogy gyakorlatilag lehetetlen azt a térrészt akár csak megközelítenünk is, ahol ezek érdemi része zajlik. Ennek a kőzetlemezek mozgása (lemeztektonika) mellett egyik legfontosabb példája a Föld saját mágneses mezőjét a bolygó magjának külső, folyékony részében létrehozó és fenntartó összetett áramlási rendszer, az úgynevezett geomágneses dinamó.

A tanulmányban leközölt módszer újdonsága, hogy gépi látást alkalmaz a mezőről rendelkezésre álló adatok, és egy kellő körültekintéssel felépített fizikai modell felhasználásával a geomágneses dinamó belső állapotának feltérképezéséhez.

Ez a gépi tanuláson alapuló eljárás ma már a mindennapi élet több területén egyre nagyobb jelentőséggel bír, a gépjárművek különféle önvezető képességeitől az orvosdiagnosztikáig. Ennélfogva az ehhez hasonló módszertani fejlesztések más, gyakorlati feladatok kezelése szempontjából is érdekesek lehetnek, különösen olyan, a geodinamó problémájához jellegében hasonló esetekben, amikor a vizsgált folyamatokhoz közvetlenül nem vagy csak korlátozottan férhetünk hozzá (például nem invazív orvosi vizsgálatoknál).

A tanulmány további aktualitását adják az utóbbi időszak aktív naptevékenysége nyomán az egymást követő geomágneses viharok (és sarki fény észlelések), melyek arra is ráirányítják a figyelmet, hogy bolygónk mágneses mezője egyfajta védőpajzsként kulcsszerepet tölt be a bioszféra és az elektronikai rendszereink óvásában az efféle háborgásokkal szemben.

E tekintetben is nélkülözhetetlenek azok a kutatások, melyek arra irányulnak, hogy a mező eredetét, annak tér- és időbeni alakulását jobban megértsük.

Vissza     Tovább >