Fossil metasomatized and newly-accreted fertile lithospheric mantle volumes beneath the Bakony-Balaton Highland Volcanic Field (central Carpathian-Pannonian region)

LEVENTE PATKÓ, NÓRA LIPTAI, LÁSZLÓ ELŐD ARADI, KÁLMÁN TÖRÖK, ZOLTÁN KOVÁCS, ÁKOS KŐVÁGÓ, SZILVESZTER GERGELY, ISTVÁN JÁNOS KOVÁCS, CSABA SZABÓ, MÁRTA BERKESI
Lithos, Volume 482-483, Article number 107701, (2024)

Fossil metasomatized and newly-accreted fertile lithospheric mantle volumes beneath the Bakony-Balaton Highland Volcanic Field (central Carpathian-Pannonian region)
Kutatómunkánk során egy eddig nem vizsgált Balaton-felvidéki lelőhely (Sabar-hegy [Káptalantóti]) felsőköpeny kőzeteit (xenolitjait) vettük górcső alá. Célunk volt, hogy a Pannon-medence központi része alatti köpenylitoszférát minél részletesebben megismerjük és annak fejlődéstörténetét a medence kialakulásának a tükrében értelmezzük.

Az eredményeinkre alapozva két xenolitcsoportot különítettünk el. Az I-es csoport létrejötte szubdukcióhoz kapcsolható, amelyre a Sabar-hegy jelenlegi pozíciójától több száz km-re nyugatra, a mezozoikum-paleogén során kerülhetett sor. Ezzel szemben a II-es csoportba tartozó xenolitokat olyan egykori asztenoszféra kőzetként azonosítottuk, amelyek a litoszféra kivékonyodását (extenzióját) követően (<8 millió év) forrtak a litoszférához. A II-es típusú kőzetek jelentősége abban áll, hogy azok megőrizték az asztenoszféra eredeti kőzettani és geokémiai sajátságait (deformáció mentes szövet, kismértékű kimerülés, vízgazdagság).

Tanulmányunk bizonyítja, hogy a felsőköpeny xenolitok kőzettani és geokémiai vizsgálata nagymértékben hozzájárul a medence léptékű folyamatok rekonstruálásához, ezáltal a litoszféra fejlődéstörténetének a megértéséhez. Sőt a xenolitok esetenként még az egykori asztenoszféráról is szolgálhatnak információval.

Vissza     Tovább >