Új kutatási eredményeink bemutatása az ICAE konferencián

Illusztrációs kép a konferenciához
A légköri elektromosság nemzetközi bizottságának legutóbbi nemzetközi konferenciáját (ICAE) Izraelben, Tel Avivban tartották (2022. jún. 19-24; https://www.icae2022.com). Ez a bizottság a meteorológia és légkörtudományok nemzetközi szövetségének (IAMAS) egy bizottsága, a geodéziai és geofizikai nemzetközi unió (IUGG) része. Az ICAE-hez köthető hazai kutatásokat a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet kutatói képviselték.

 

Buzás Attila eredményeit mutatja be
Buzás Attila, intézetünk fiatal kutatója és PhD hallgatója a nagycenki Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumban (NCK) folyó légköri elektromos potenciálgradiens (PG) mérések hosszú távú változásaival kapcsolatos eredményeit mutatta be. A nagycenki obszervatóriumban 1962 óta folynak PG mérések, így ez a világon az egyik leghosszabb ilyen adatsor. A PG hosszú távú változásainak vizsgálatával fontos információkhoz juthatunk a földi elektromos környezeteben lezajló globális változásokról.

 

Bozóki Tamás elemzését mutatja be
Bozóki Tamás a globális villámtevékenység részletes elemzését mutatta be egy 2019. januári 19 napos időszakra vonatkozóan. A kutatás Schumann-rezonancia (SR) méréseken és független globális villámfigyelési technikákon alapult, és az NKFIH “Villámok extrém alacsonyfrekvenciás sugárzásán alapuló új módszerek kidolgozása a földközeli térség elektromos folyamatainak megismeréséhez”, K138824) című OTKA projektje támogatja. Két posztert is bemutatott az ELF-tranziensek gépi tanuláson alapuló osztályozásáról és a globális villámtevékenység vizsgálatáról az El Niño-Déli Oszcilláció (ENSO) globális éghajlati jelenséggel összefüggésben.

 

Dr. Bór József bemutatja előzetes eredményeiket
Dr. Bór József bemutatta a nagy töltésmomentumú villámkisülések globális eloszlásának meghatározásában kapott előzetes eredményeiket. A munka része egy bővebb projektnek, amelyet az NKFIH OTKA pályázata keretében dolgoznak ki (“Villámok extrém alacsonyfrekvenciás sugárzásán alapuló új módszerek kidolgozása a földközeli térség elektromos folyamatainak megismeréséhez”, K138824). A konferencia résztvevői tájékoztatást kaptak a Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumban újonnan meghonosítandó, a levegő elektromos vezetőképességét monitorozó mérésről is. A telepítendő mérőberendezés beszerzését az ELKH infrastruktúrafejlesztési programja támogatta (https://elkh.org/).