Obszervatóriumi mérések

Napfizikai Obszervatórium

Az obszervatórium a naptevékenység, a helioszférikus folyamatok és a Nap-Föld kapcsolatok területén folytat kutatásokat. Az obszervatórium fő produktumai a létező legrészletesebb napfolt-adatbázisok. Ezek részben földfelszíni észlelések, részben a SOHO/MDI illetve SDO/HMI űreszközök észleléseinek felhasználásával készülnek.
Az obszervatórium honlapja: fenyi.solarobs.epss.hu