Soproni ablak a világűrre – elkezdődött a Magyar Űrkutatási Fórum 2019

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) és a Geodéziai és Geofizikai Intézet (GGI) közös kezdeményezésére a legrégibb hagyományokkal rendelkező hazai űrkutatási szakmai-tudományos rendezvény a 2015-ös megújulását követően ismét Sopronba látogat. Az Ionoszféra- és Magnetoszféra-fizikai Szemináriumok 1972-ben éppen Sopronban kezdődött sorozatában ez már a 31. alkalom. 2015 óta a rendezvény új nevet visel, Magyar Űrkutatási Fórum. A név és a tartalom megújításának célja, hogy minél szélesebb körű bemutatkozási lehetőséget teremtsen a magyar űrkutatás és az űripar szereplői számára. A konferencia kiemelt hangsúlyt fektet a fiatalok, egyetemisták, doktoranduszok kutatómunkába való bevonására. A fórum elősegíti a véleménycserét, a meglévő szakmai kapcsolatok erősítését, új együttműködések kialakítását a hazai űrkutató-közösségen belül.

A rendezvény rangját jelzi, hogy Ferencz Orsolya Űrkutatásért felelős miniszteri biztos ezen a fórumon mutatja be a kidolgozásban résztvevő szakértőkkel együtt a Nemzeti Űrstratégia tervezetét a hazai az űrkutatás és űripar szereplőinek egy kerekasztal-beszélgetés keretében.

A rendezvényen meghívott előadást tart Kiss László akadémikus, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója az űrcsillagászatról, valamint Wesztergom Viktor a Geodéziai és Geofizikai Intézet igazgatója a geofizika űrkutatási kapcsolódásairól. A 24 plenáris előadás és 23 poszterelőadás többek közt az űrfizika, földmegfigyelés, űridőjárás, napfizika, geofizika, légkörfizika, űrcsillagászat, planetológia, adatelemzés témáit érinti. Alkalom nyílik az űrkutatáshoz, űrtevékenységhez kapcsolódó más tudományterületeken, műszaki fejlesztésekben elért hazai eredmények bemutatására, megvitatására is.

A rendezvényen nagy hangsúlyt kap a poszterszekció, bízunk ugyanis abban, hogy a poszterelőadásokkal is biztosítani tudjuk új témák és új szereplők megjelenését. A poszterek a konferencia teljes időtartama alatt megtekinthetők, továbbá lehetőség van a poszter rövid tartalmi összefoglalójának szóbeli bemutatására, egy-egy érdekes eredmény felvillantására vagy izgalmas kérdés figyelemfelkeltő felvetésére.