Kalmár Dániel: Litoszféra szerkezet az Alpi-Kárpáti-Pannon-régióban a szeizmológiai adatok részletes vizsgálatával

Az előadásban bemutatok egy részletes vizsgálatot, melyben a szeizmikus hullámok segítségével próbáljuk megismerni a Föld legkülső tektonikai héjának, azaz a litoszférának a szerkezetét a a Keleti-Alpok, a Kárpátok, a Dinaridák és a Pannon-medence alatt. A legfrissebb geofizikai vizsgálatok ezen térrészre, több mint 20 évesek voltak jelen vizsgálat előtt. Nagy mennyiségű adatot gyűjtöttünk az állandó és ideiglenes szeizmológiai állomásokról a vizsgált területén 2002 és 2022 között. Ez a kiterjedt adathalmaz, amely 389 szeizmológiai állomást tartalmazott, lehetővé tette számunkra, hogy új információval szolgáljunk a litoszféra szerkezetéről és ezen mélyszerkezeti zóna régióban zajló geológiai fejlődéséről. A litoszféra-asztenoszféra határ viszonylag sekély (<90 km) a Pannon-medencében, ahol a felszíni hőáramértékek magasabbak (120 mW/m2). Ezzel szemben a litoszféra vastagabb (∼90-140 km) a környező hegységek alatt, ahol a felszíni hőáramértékek alacsonyabbak (50-70 mW/m2). Az 1D és 3D sebességmodellel történő migráció összehasonlítható, de eltérő felbontású képeket nyújt a vizsgált régió alatt. A vékonyabb litoszféra vastagság a Pannon-medence központi része alatt litoszféra-asztenoszféra határként értelmezhető, amely összhangban van a területen mért felszíni hőáramértékekkel.


1.ábra: a, A tanulmány elött széleskörben elfogadott litoszféravastagság-térkép b, Az általunk készített litoszféravastagság-térkép 1D-s sebességmodell (IASP91) használatával c, Az általunk készített litoszféravastagság-térkép 3D-s sebességmodell (Zhu et al., 2015) használatával.

Publikáció hivatkozása: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2023GC010937
DOI: https://doi.org/10.1029/2023GC010937