Lange Thomas Pieter: A CO2-gazdag felszíni gázkiáramlások eredete a Vráncsa-zóna példáján

Napjaink globális éghajlatváltozása összefüggésben áll az atmoszférában található üvegházhatású gázok mennyiségével, melyek kötődhetnek emberi tevékenységhez és természetes kigázosodáshoz egyaránt. A természetes kigázosodás során az egyes kémiai komponensek közül a CO2 kerül a legnagyobb mennyiségben az atmoszférába. A természetes CO2 eredete döntően vulkáni működéshez kötik, azonban kevésbé ismert a Föld „légzéséhez” kötődő spontán kigázosodás, ami a nagy mélységben lejátszódó földtani folyamatok során szabadulhat fel.
Előadásomban a Kárpát-medence délkeleti területén keresztül mutatom be, hogy miként tudnak feláramlani a nagy mélységből származó nem vulkáni eredetű fluidumok a felszín felé. Az előadás során Kovászna városának térségébe és a Vráncsa-zónába utazunk. Az itt feláramló fluidumok szorosan kötődnek a terület intenzív fejlődéséből adódó mélyföldtani (pl. tektonika, földrengés, ásványátalakulás) folyamataihoz. A folyamatok közötti összefüggés felderítése lehetőséget biztosít ezen fluidumok tanulmányozásának társadalmi hasznosíthatóságára is.

Publikáció hivatkozása: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950117223000134
DOI: https://doi.org/10.1016/j.eve.2023.100013