Kis Árpád: Az űridőjárás és annak veszélyei a modern technológiára

Az űridőjárási jelenségek napjainkban fokozódó potenciális veszélyt jelentenek az egyre kifinomultabb digitális technológiára, amelyre az egész modern társadalmunk épül. A kritikus infrastruktúra védelme megköveteli azt, hogy kiemelten foglalkozzunk olyan űridőjárási hatásokkal, mint például a geomágneses vihar, a villamosenergia-hálózatra veszélyes geomágnesesen indukált kéregáramok, és a műholdas és rádió kommunikációra hatással levő ionoszféra szcintilláció. Előadásunkban, felhasználva néhány történelmi példát, bemutatjuk a fontosabb űridőjárási jelenségeket, azok hatásait a technológiai környezetre és áttekintjük a védekezés lehetőségeit. Az előadás második részében bemutatjuk az intézethez tartozó geofizikai obszervatóriumban folyó méréseket és a mérési adatokra alapozott kutatást. Végül bemutatjuk az első magyar űridőjárási adatbázist, amely nyilvánosan elérhető és olyan valós idejű adatokkal szolgál, amelyeket a saját méréseink adják.


ESA/Science Office, CC BY-SA 3.0 IGO