Szeizmotektonika

A társadalom biztonsága, a földrengésekkel szembeni védekezés stratégiájának kialakítása szempontjából kiemelkedően fontos a Kárpát-Pannon régió földrengés-veszélyeztetettségével kapcsolatos alapkutatás. A veszélyeztetettséget a területen előforduló földrengések nagysága, gyakorisága, területi eloszlása, a rengések okozta földrengéshullámok távolsággal történő csillapodása, és a vizsgált hely földtani felépítése határozza meg.

A régió szeizmicitásának minél pontosabb megismerése céljából kutatásokat végzünk mind a történelmi, mind a jelenkori földrengések erősségének, hatásainak vizsgálatára. Sérülékeny álló cseppkövek tanulmányozásával következtetünk a területen a múltban keletkezett földrengések által okozott felszínmozgásokra.

Feladataink közé tartozik a Kárpát-medence földrengés katalógusának minőségi ellenőrzése, karbantartása, új eseményekkel való kiegészítése. Vizsgáljuk a földrengések időbeli eloszlását, statisztikai tulajdonságait, a kis magnitúdójú földrengések és a bányarobbantások elkülönítésére szolgáló módszereket.

Földrengés-veszélyeztetettség meghatározással kapcsolatos módszertani kutatásokat végzünk, vizsgáljuk a makroszeizmikus intenzitás és a földrengések által keltett, műszeresen mérhető talajmozgás (maximális és spektrális gyorsulások) csökkenését a távolság függvényében.

Mikroszeizmikus háttérzaj, aktív és passzív szeizmikus mérések segítségével határozzuk meg a felszínhez közeli rétegek dinamikus tulajdonságait (sebesség, rezonanciafrekvencia, nagyítás), numerikus modellezéssel becsüljük a helyi geológiai felépítés módosító hatását. A Pannon-medencében több alkalommal megfigyelt talajfolyósodás bekövetkezési valószínűségének értékelésére módszertani kutatásokat végzünk. Fontos kutatási projektünk Budapest földrengés-veszélyeztetettségének vizsgálata, mikrozonációja.

A kutatáshoz szükséges számítástechnikai háttér mellett a mérésekhez három adatgyűjtővel ellátott mobil szeizmométer, valamint egy 24 csatornás szeizmikus mérőműszer áll rendelkezésre.

Az 1985-ös berhidai földrengés (M4.9) során a tapasztalt intenzitás értékek eltérései az átlagos gyengülés alapján várhatótól

Az altalaj rezonancia frekvenciája és a várható erősítés meghatározása mikroszeizmikus háttérzaj mérésekből Bel-Budán és Lágymányoson