Litoszféra-fizika

A Földet a lemeztektonika teszi élő bolygóvá a naprendszeren belül. A lemez tektonika lényege, hogy a külső ridegebb övezet, a litoszféra, “úszik” az alatta lévő képlékenyebb asztenoszférán. Több mint 50 évvel a modern lemeztektonikai elmélet megszületése után még mindig erősen megoszlanak a vélemények, hogy ezt a nyilvánvalóan különböző tulajdonságot mi okozza. A litoszféra-asztenoszféra határ alapvető szerepet játszik a kőzetlemezek mozgásában és ezen keresztül jelentős hatással bír a földrengések kialakulására, a magma képződésre, és a felszínen tapasztalható aktív mozgásokra, amelyek pontosabb földtani megismerése alapvető társadalmi érdek is. Csoportunkban egy újszerű elképzelést vizsgálunk, hogy nyomnyi mennyiségű víz jelenléte a felső-köpeny kőzeteiben, hogyan és miért vezethet a litoszféra és asztenoszféra tulajdonságaiban megfigyelt kontraszthoz. Ennek megismeréséhez, a Pannon-medence alatti mélységek kőzettani és geofizikai vizsgálatát hívjuk segítségül. A kutatás célja, hogy egy nagyszabású, nagyléptékű multidiszciplináris földtudományi kísérlet keretében minden eddiginél mélyebb betekintést nyerjünk a Föld belső felépítésébe, különös tekintettel a litoszféra-asztenoszféra határra. A kutatások eredményei nagyban hozzájárulhatnak a globális lemeztektonikai modell pontosításához.