Szeizmológia

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumban egyaránt kutatjuk a Pannon-medence kéreg és felső köpeny szerkezetét, a helyi földrengések forrásparamétereit és Magyarország szeizmicitását.

A Pannon süllyedék egy olyan extenziós ívmögötti medence, mely az Alpok-Kárpátok hegységrendszer szerves részét képezi. Kivékonyodott alsó kéreggel, sekély Moho mélységgel, magas felszíni hőárammal és Moho hőmérséklettel jellemezhető, amely jelenleg is aktív tektonikai folyamatokra utal. A földkéreg és a felső köpeny szerkezetének megismerése segít abban, hogy jobban megértsük a Pannon régió felépítését és keletkezésének körülményeit. E cél érdekében lokális, regionális és teleszeizmikus földrengések menetidő adatait felhasználva megalkotjuk a P-hullám sebesség változásainak medence alatti háromdimenziós (3D) tomografikus képét. A medence 3D S-hullám sebességmodelljének elkészítéséhez mind a földrengések keltette felületi hullámok, mind a mikroszeizmikus zaj alapú tomografikus módszereket felhasználjuk. A kéreg-köpeny határfelület (Moho) és a litoszféra-asztenoszféra határfelület (LAB) topográfiáját vevő-függvény analízis segítségével határozzuk meg.

A földrengések fészekmechanizmusát felhasználhatjuk a mélyben rejlő törésvonalak szerkezetének és kinematikájának megismeréséhez, valamint a rengések keletkezéséhez vezető kőzetfeszültségek feltérképezéséhez. A kis helyi rengések fészekmechanizmusának minél pontosabb meghatározásához hullámforma inverziót vagy hullámformák és polaritás adatok együttes inverzióját alkalmazzuk.

A földrengések helyének pontos ismerete előfeltétele annak, hogy megbízható szerkezetkutatást és földrengés-veszélyeztetettség számításokat végezhessünk. A rengések pontos helymeghatározásához az iLoc algoritmust használjuk, amely az egyik legfejlettebb lokalizációs eljárás.

A kutatásainkhoz szükséges nagy mennyiségű szeizmológiai adatot egyrészt az ideiglenes AlpArray állomáshálózat, másrészt a Magyarországon és a szomszédos országokban működő permanens szeizmológiai állomások szolgáltatják.

Szeizmikus P-hullám sebesség-anomália térkép 30 km mélységben. A szaggatott vonal a sakktábla tesztek alapján kijelölt megbízható területet jelöli, míg a kontúrvonalak a Moho mélységét mutatják.

Mikroszeizmikus zaj felhasználásával meghatározott S-hullám sebességek 5 km-es mélységben.