Folyamatban lévő és lezárt projektek

Mágneses nulltér laboratórium létrehozása

Forrás: GINOP-2.3.3-15-2016-00016

Futamidő: 2016-2023

A projekt hivatalos oldala: zbl.epss.hun-ren.hu

A Zéró Mágneses tér Laboratórium (ZBL) segítségével földi körülmények között válik lehetővé az interplanetáris térben jellemző mágneses környezet vizsgálata. A projekt résztvevőinek egyik távlati célja, hogy az általánosan elterjedt fluxgate magnetométereket kiváltsák a sokkal kisebb zajú SERF magnetométerekkel, amelyek legyártásához a tervezett laboratórium kiváló lehetőséget biztosít. A SERF magnetométerek űrfizikai mérésekre való alkalmazása úttörő vállalkozás.

A Zéró Mágneses tér Laboratórium tulajdonképpen egy „mágnesesen láthatatlan” labor, hiszen mágneses tere nulla közeli, így jelenléte nem mutatható ki a mágnesesség elvén alapuló műszerekkel. Ahhoz, hogy mindez elérhető legyen, háromrétegű speciális ötvözetből (műmetalból) készült, mágnesesen árnyékolt laboratóriumi kamra, a kamra köré egy kompenzáló tekercsrendszer, és számos kiszolgáló berendezés épül. A laborépület felhúzásához speciális építőanyagokat és építészeti technológiákat használnak majd, mivel kerülni kell minden ferromágneses anyagot (pl. vasbeton, tetőszerkezet ácsolásához használt szögek). A CSFK GGI által működtetett obszervatórium elektromágneses zajoktól mentes környezetét a Fertő-Hanság Nemzeti Park és a Natura 2000 hatósági védelme hosszú távon is biztosítja.

A kapott támogatás segítségével az MTA intézetei komolyan előreléphetnek Magyarország űripari versenyképességének terén. A projekt révén számos új űrfizikai alkalmazásban, interdiszciplináris kutatási témában nyílik lehetőség hazai és nemzetközi együttműködésekre, amelyek megerősíti a résztvevők jelenlétét a kutatói hálózatokban. A tervezett laboratórium az egyetemekkel való együttműködésben, a posztgraduális képzésben és a tehetséggondozásban is új lehetőségeket teremt, és hozzájárul a kutatói kapacitás megerősítéséhez.

Az egyetlen magyarországi árnyékolt mágneses laboratórium az űrfizikai kísérletek és fejlesztések mellett kiváló körülményeket biztosít speciális biofizikai, anyagtudományi és egyéb interdiszciplináris vizsgálatok számára is. A biofizika terén lehetőség lesz az ún. magnetotaktikus baktériumok és a földi mágneses tér alapján is tájékozódó élőlények (pl.: vándormadarak, delfinek, őzek) mágneses receptorainak vizsgálatára. A ZBL alkalmas remanens mágnesezettségtől mentes öntvények, ötvözetek előállítására, illetve természetes földi körülmények között el nem végezhető anyagtudományi kísérletek számára is.

A ZBL labor makettje ((c) U. Nagy Gábor)