Folyamatban lévő és lezárt projektek

Topo-Transylvania

Forrás: NKFIH NN

Futamidő: 2019-2022

Az ESF TOPO-EUROPE programja keretén belül a projekt célja az európai litoszféra lemez tektonikailag legérdekesebb részének, a kárpáti szubdukciónak, a szubdukcióhoz kapcsolódó vulkánosságnak valamint a vulkáni tevékenység sótektonikára gyakorolt hatásának komplex űrgeodéziai, magnetotellurikus és szeizmológiai alapú tomográfiai megfigyelése és modellezése. A projektvezető GGI mellett a kezdeményezéshez az ELTE, a Román Földfizikai Intézet, a Román Geodinamikai Intézet, a Sapientia Tudományegyetem, a Babes-Bolyai Tudományegyetem és a litoszféra-dinamika egyik világvezető központjának számító Utrechti Egyetem csatlakozott.

A kutatás gyakorlati teendői magukba foglalják távérzékelési és posztvulkáni gázkiáramlások megfigyelését végző hálózatok telepítését a területen. Az egyik legfontosabb cél, hogy meghatározzuk, hogy milyen kapcsolat van a felszínmozgások, a szeizmicitás és a posztvulkáni tevékenység között a Kárpát-kanyarban, ezzel hozzásegítve a mélyben és a felszínen folyó folyamatok csatolási mechanizmusainak jobb megértését. A másik kiemelt cél annak vizsgálata, hogy van-e kapcsolat a felső-köpeny eredetű xenolitokban található fluidum zárványok és a gázkiáramlásokban mérhető összetételek között. Az elvégzendő magnetotellurikus mélyszondázások célja, hogy meghatározzunk az esetleges jól vezető zónákat, amelyek feltételezhetően a litoszféra-asztenoszféra rendszerben áramló fluidokhoz köthetőek. A Kárpátkanyar térség litoszféra-asztenoszféra rendszerének 3D modelljét kőzettani, geokémiai, szeizmológiai és MT szondázások együttes eredményeit alapján fogjuk létrehozni. Ez a 3D modell kiindulópontul szolgálhat jövőbeli numerikus és analóg modellek létrehozására a litoszféra deformációjának modellezésében. A létrejövő új modellek segíthetnek abban, hogy pontosabb geodinamikai modellt alkossunk a Vráncsa zónában keletkező földrengések megértéséhez.