Folyamatban lévő és lezárt projektek

Pargazoszféra: avagy a ‘víz’ új szerepe a litoszféra-asztenoszféra rendszerdinamikájában a Pannon-medence alapján?!

Forrás: MTA Lendület

Futamidő: 2018-2020

A lemeztektonika lényege, hogy a külső ridegebb övezet, a litoszféra mintegy „úszik” az alatta lévő, képlékenyebb asztenoszférán. A tudományos probléma az, hogy több mint ötven évvel a modern lemeztektonikai elmélet megszületése után még mindig erősen megoszlanak a vélemények arról, hogy ezt a nyilvánvalóan különböző tulajdonságot mi okozza. A litoszféra-asztenoszféra határ alapvető szerepet játszik a kőzetlemezek mozgásában, és ezáltal jelentős hatással bír a földrengések kialakulására, a magmaképződésre és a felszínen tapasztalható aktív kőzetmozgásokra, amelyek pontosabb földtani megismerése alapvető társadalmi érdek is. A multidiszciplináris projektben egy újszerű elképzelés alapján arra keresik a választ, hogyan és miért vezethet a felső köpeny kőzeteiben csupán nyomokban jelen levő víz a litoszféra és az asztenoszféra tulajdonságaiban megfigyelt kontraszthoz. A projekt fókuszában a pargazoszféra koncepció vizsgálata áll a geokémiai, magnetotellurikai és szeizmológiai mérések együttes értelmezésével a Pannon-medence alatti litoszférára vonatkozóan.